Arddangosfa Deunyddiau Adeiladu Rhyngwladol FRANCE yn 2018

Blocfwrdd
Un o'r manteision y mae Blockboard yn eu cynnig o'i gymharu â Phren haenog ac MDF yw ei ysgafnder cymharol. Mae dwysedd y byrddau yn cael ei bennu i raddau helaeth gan y mathau o bren a ddefnyddir ar gyfer y blociau craidd. Mae blocfwrdd yn addas ar gyfer defnydd mewnol yn unig.

Craidd poplys Tsieineaidd Pren haenog 
Mae Paneli Wyneb Pren Caled Tsieineaidd yn cynnig argaen wyneb o ansawdd da ac mae'r craidd poplys yn gwneud y pren haenog yn ysgafnach na phaneli tebyg wedi'u hadeiladu o bren caled arall. Mae'r wyneb yn dda ar gyfer paentio ac argaenau. Rydym hefyd yn cynnig paneli “pren caled drwyddi draw” o China ar gyfer cymwysiadau sy'n gofyn am gynnyrch cryfach.

Bwrdd Ffibr Dwysedd Canolig (MDF) 
Mae MDF yn cynnig arwynebau llyfn a chraidd unffurf trwchus, sy'n ei gwneud yn addas ar gyfer torri, peiriannu a mowldio. Fe'i defnyddir yn helaeth hefyd wrth gynhyrchu dodrefn a gellir ei argaenu, ei lamineiddio neu ei baentio i gynnig ystod o orffeniadau. Mae MDF safonol yn anaddas mewn cymwysiadau lle mae paneli yn agored i leithder; yn yr achosion hyn dylid defnyddio MDF gradd MR. Mae Pren haenog Rhyngwladol yn stocio ystod lawn o feintiau yn y ddwy radd i sicrhau bod y cynnyrch cywir ar gael i'n cwsmeriaid bob amser.

OSB
Mae gan y Bwrdd Llinellau Cyfeiriedig lawer o ddefnyddiau pecynnu a gorchuddio lle mae angen panel ag wyneb solet. Gwneir y cynnyrch i oddefiadau gweithgynhyrchu llym iawn, mae'n hawdd ei dorri a gellir ei beintio i roi gorffeniad gwydn. Rydym yn stocio OSB 2 (Gradd Safonol) ac OSB 3 (Gradd Cyflyredig) sy'n cynnig mwy o sefydlogrwydd mewn amodau llaith.

nqq1


Amser post: Ion-10-2020
.